Monday, March 12, 2012

love
ความรักที่ไร้เงื่อนไขนั้นยอมรับธรรมชาติที่ไม่ยั่งยืนของคนที่เรา "รัก"
เข้าใจว่ามนุษย์ย่อมเปลี่ยนแปลง
และยินดีที่จะปรับตัวเข้าหาความเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปราศจากข้อเรียกร้อง
หรือแรงกดดันจากความเห็นแก่ตัว


...ถ้าทำได้จริงคงดีไม่น้อย

No comments:

Post a Comment