Tuesday, January 31, 2012

หายไปนาน

หายไปนานเหมือนกัน
เหมือนกับวันที่ผ่านไปมันเร็วเหมือนกันเนอะ
จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี จากปีเป็นหลายปี
เวลามันก็ยังคงหมุนต่อไป

เวลายังเปลี่ยนได้ ใจคนก็เปลี่ยนได้ จริงไหม
จริง เราตอบได้เต็มปากเต็มคำ เราเห็นหลายคนเปลี่ยนใจ ถอดใจมาเยอะแล้ว
แม้แต่เราเอง ในวันที่อะไรๆมันสับสน มันทำให้เราเดินลึกลงไป ในส่วนของคำว่าไม่ถูกต้อง
ยิ่งเดินไปๆ มันก็เกินจะหันหลังกลับแล้ว
ถึงแม้หันหลังกลับไปก็เห็นฝั่งของความถูกต้องเป็นแค่แสงเล็กๆ กระพริบเรียกอยู่เท่านั้น

และเมื่อพยายามหันกลับไปก็ยังเห็นอยู่ทุกครั้ง เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราจะไปทางไหน
สุดท้ายมีใครต้องเสียใจ มันทำใจที่จะพูดได้ยาก
และคงไม่มีใครอยากให้เป็นอย่างนั้น

No comments:

Post a Comment