Friday, April 27, 2012

Quote of da day

"ถ้าเราคบใครสักคน แล้วเราตัดสินใจเลือกแล้วเราจะเป็นคนรักที่ดี แล้ววันนึงถ้ามันไม่เวิร์ค เราจะไม่โทษตัวเองเลย ถ้ามันไม่เวิร์คแล้วเราเดินออกมาเธอจะต้องเสียดายชั้น"
 -ชมพู่ อารยา-


เราว่ามันใช้ได้หลายเรื่องนะ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของความรักก็ได้ :)

1 comment: